Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů a údajů

Obchodní společnosti

Infinity Lab s.r.o.
Se sídlem: Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 09421611
DIČ: CZ09421611
Vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82929 
 

Cookies a GDPR na webových stránkách neuwi

Na této stránce se dozvíte, jaké soubory cookies na webových stránkách společnosti Infinity Lab s.r.o. obecně zpracováváme, k jakému účelu a jak můžete ovlivnit to, jaká cookies ukládáme do vašich zařízení.

Co jsou cookies

Jako cookies označujeme malé datové soubory, které jsou v některých případech nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si naše webové stránky mohou také zapamatovat různá nastavení, která jste si pro zobrazení či používání stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umisťujeme na váš počítač. Jde o standardní metodu, pomocí které ukládají informace důležité pro svůj provoz všechny webové stránky na celém světě.

Jaké cookies na tomto webu používáme

Cookies lze rozdělit podle délky jejich platnosti a podle toho, kdo a za jakým účelem je na váš počítač umísťuje. Podle délky jejich platnosti rozlišujeme dvě kategorie:
Krátkodobé (sessioncookies) zůstávají ve vašem počítači do zavření vašeho prohlížeče, poté jsou automaticky vymazány.

Dlouhodobé (persistentcookies) zůstávají uloženy ve vašem počítači dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení konkrétní cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte. Návod, jak tak učinit, naleznete pro jednotlivé prohlížeče níže na této stránce.
Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává (tedy ukládá do vašich zařízení a následně využívá v nich uložené informace), je můžeme rozdělit do dvou kategorií:
Cookies první strany (firstparty cookies) – vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti daného webu. Bez nich by vám většina webových stránek nemohla poskytnout své základní funkce a různá uživatelská nastavení.
Cookies třetích stran (thirdparty cookies) – jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí, různých analytických nástrojů nebo vložených videí.

Proč používáme cookies na tomto webu

Technické (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro zajištění základní funkcionality webových stránek.
Google Analytics (třetí strany, dlouhodobé) používáme, abychom vám mohli stránky lépe přizpůsobit. V nástroji Google Analytics používáme pouze ty analytické funkce, které neshromažďují údaje potřebné k profilování uživatelů webu (věk, pohlaví, zájmy, IP adresa apod.).
Cookies reklamních systémů Google (Adwords), Facebook a Youtube (třetí strany, dlouhodobé). Tyto cookies slouží k marketingovému profilování. Díky nim jsme schopni s vámi zůstat v kontaktu například prostřednictvím personalizované reklamy na sociálních sítích.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně jakkoli identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.
 

Jak můžete upravit používání souborů cookie ve vašem zařízení

Všechny cookies, které ve vašem počítači jsou již uložené, můžete kdykoli vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umisťování cookies do vašich zařízení. V takovém případě ale nebudete moci využít všechny online služby, které webové stránky či e-shopy běžně nabízí. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče po kliknutí na odkaz v seznamu níže.
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
Podrobné informace o cookies naleznete na webových stránkách AboutCookies.org

Zpracování osobních údajů

Na této stránce získáte podrobné informace o tom, jakým způsobem společnost Infinity Lab s.r.o. coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, jakých subjektů a za jakým účelem. Zároveň tato strana informuje subjekty údajů o jejich právech a nabízí kontaktní údaje pro případné dotazy stran nakládání s osobními údaji.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, slouží k zajištění obchodního styku a plnění našich dodavatelských závazků, k marketingové komunikaci vůči našim zákazníkům na základě oprávněného zájmu, případně pro účely zaměstnávání či náboru pracovníků.

V případě, že jste nás kontaktovali přes kontaktní formulář na našich webových stránkách nebo si u nás vytvořili účet, zpracováváme o vás následující údaje:
Jméno a příjmení
E-mailovou adresu
Telefonní číslo
Adresa bydliště
 
Jiné údaje nejsou (s výjimkou cookies) prostřednictvím našich webových stránek uchovávány. 
 

Jak dlouho uchováváme osobní údaje

Osobní údaje uchováváme po dobu neurčitou, nejdéle však po dobu provozování webových stránek www.neuwi.com

Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel

Osobní údaje zpracovávají následující zpracovatelé:

Jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva?

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) máte vůči naší společnosti coby správci osobních údajů jasně definovaná práva. Mezi ně patří:
Máte právo nás kdykoli kontaktovat a chtít znát, jaké vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracováváme.
Máte právo vznést proti tomuto zpracovávání námitku.
Máte právo na to, abychom přestali vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).
Máte právo, abychom na vaši žádost zúžili zpracování vašich osobních údajů, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).
Máte právo požadovat, abychom aktualizovali či opravili chybné osobní údaje, které o vás zpracováváme.
Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje.
Máte právo na přenositelnost údajů mezi různými poskytovateli stejných služeb (konkurenty).
Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čistě strojového), které pro vás má právní či obdobné účinky.

Kontaktní osoba pro řešení vašich dotazů a námitek

Máte-li jakýkoli dotaz, pochybnost či námitku k osobním údajům, které o vás zpracováváme, nebo o způsobech zpracování, neváhejte kontaktovat našeho Odpovědného zástupce na kontaktu uvedeném níže.

veronika@neuwi.com

 

Naše webové stránky používají k poskytování služeb soubory Cookies.
Děkujeme za přihlášení. Váš slevový kód je: HELLO10
Tento e-mail byl zaregistrován
cs
Language
cs
  • cs
  • en
Currency